Aktiva byar

Samskapa byutveckling

Nätverk och inspirationsbank för aktiva byar som vill dela och ta del av goda erfarenheter av byutveckling. Här kan du som vill utveckla din plats - hitta byar att lära och inspireras av och dela med dig av det egna arbetet i byn.

Utvalda aktiviteter

2000
Startår

Mat, Möten, Möjligheter Här driver vi medlemmar handel för varandra i en butik med stort sortiment av ekologiska varor. Vi är en viktig lokal mötesplats – många idéer har fötts här och tagit form. Vi håller café och är en kulturhärd med fin glöd. Vi delar filmer och böcker med varandra och är bra på att arrangera seminarier, marknader och stora fester.