Aktiva byar

bild.jpg?nc=1549621062

Samskapa byutveckling


Denna plattform ska användas som ett verktyg för byar som vill bli mer aktiva och livskraftiga. Förhoppningen är att idéer och sätt att göra saker ska sprids, delas och leder till nya initiativ på landsbygden i Sverige. Initiativet till denna mötesplats har tagits av engagerade i flera aktiva byar Sverige och drivs och stöttas av Leader Linné Småland.

Drivkraften är att stödja nätverk och kontakt mellan aktiva byar och skapa ett digitalt rum för kunskapsdelning mellan byar. Primärt en plats för erfarenhetsutbyte för dig som är lokalt engagerad där du bor. Innehållet i här har fokus på praktisk erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete berättat av dem som gör det!

Ambitionen är att denna plattform ska vara en inspirationsbank för aktiva byar som vill utvecklas att ta del av andra byars värdefulla erfarenheter. Framför allt svara på frågan; Hur gör jag för att utveckla min by? Inte enbart VAD gör jag. Denna plattform och nätverk har växt fram ur en upplevelse av isolation mellan byar. Både i närområden och nationellt när det gäller kunskap och erfarenheter av lokal praktisk utveckling i och av byn. Under projekttiden har vi kartlagt mer än 100 aktiva byar i Sverige som själva bedriver utveckling inom service, kultur, inflyttning, utbildning, gemenskap mm. Vi vet att det finns mycket värdefull kunskap att ta del av! Genom att synliggöra byar som har skapat utvecklingen - vill vi bidra till en ökad tilltro till landsbygdens hållbara framtid och utvecklingsmöjligheter.

För att se och höra mer av vad vi gjort under projektet, klicka på länkarna här intill. Historia och Inspiration.

Kontakt:byutveckling@gmail.com eller Leaderkontoret Leader Linné Småland

Här hittar du Aktiva byar på facebook och på Slack.