Aktiva byar

Projektplan

  1. Hitta aktiva byar som lyckas utveckla sin by.
  2. Involvera byar som vill bidra till att utveckla mötesplatsen mellan oss.
  3. Bjuda in till tre erfarenhetsutbyten mellan olika byar i Sverige
.
  4. Hjälpa till att dokumentera erfarenheter ifrån byar med olika medier + Göra en prototyp av en digitalmötesplats för erfarenhetsutbyten
  5. Utveckla samarbeten mellan olika aktörer på landsbygden
.
  6. Pröva självbärande finansiering vid erfarenhetsutbyte.
  7. Undersöka om det finns liknande platser att få kunskap om byutveckling.
  8. Planera för framtiden

Hur startade aktiva byar?

Efter en träff mellan ideellt engagerade ifrån aktiva byar i Sverige i februari 2017 i Berg, Småland initierades engagemanget till att hitta forum för att komma samman kring praktisk byutveckling. Under Leader Linné Småland gjordes projektet RURAL - en aktiv förstudie där vi prövade olika sätt att organisera ett lärande mellan byar runt om i Sverige och att testa vad som behövs för att dokumentera och stödja den processen. Förstudien genomfördes under 9 månader januari - november 2018.

Under 2018 arrangerades erfarenhetsutbyten i tre byar Röstånga, Bottna /Gerlesborg och Fjärdhundraland där totalt 80 personer mötes och lärde av varandra inom områdena:  engagemang, organisering, hyresbostäder, kultur, bygdebolag, hållbar lokal utveckling och beredskap - med byns lokala utvecklingsperspektiv.

Syftet var att ta del av varandras erfarenheter och samskapa mötesplatser för fördjupat lärande om hur utveckling på landsbygden kan ske. Vi testade också att samla in erfarenheter ifrån olika platser genom digitala kommunikationskanaler så som video, webbinarier och podcast. Där du kan dela berättelser om ex. hur din by har lyckats med skapa hyresbostäder, organisera sig, skapa förutsättningar för försörjning i byn. Förstudien har också tagit fram denna plattform för att skapa förutsättningar för samskapande och kapacitetsbyggande när det gäller lokal utveckling.

Plattformen som är en prototyp och början på att bygga upp ett långsiktig nätverk mellan byar och en inspirationsbank där vi tillsammans kan lära mer om hur vi kan förbättra och utveckla landsbygden där vi bor.

Läs mer på EU-kommissionens webplats, för att få veta mer om för jordbruks- och landsbygdsutveckling här.