Aktiva byar

Aktivitet 1 till 10 av 25

Bilpoolen
Skattungbyn
2010
Startår

Orsa bilpool nu i Skattungbyn! Behöver du en bil ibland men vill undvika mycket av kostnaderna, arbetet och ansvaret som kommer med att äga en egen bil - varför inte dela det med andra?  Vi befinner oss i början av en oundviklig omställning av hela transportsektorn bort från bensin/diesel mot eldrivet/biobränsle. Att köpa ny elbil är både dyrt för individen och resurskrävande för planeten.

Bottna Tillsammansodling
Bottna - Gerlesborg
2013
Startår

Föreningens ändamål 1. Föreningen har till ändamål att arbeta med hållbar omställning av lokalområdet med särskilt fokus kring matförsörjning, ekologisk odling, självförsörjning och social hållbarhet. Föreningen vill vara ett exempel för hur fler människor kan bli delaktiga i matproduktion. Föreningen skall vidare verka för ett utbyte av kunskap och produkter rörande ekologisk och vegetarisk mat samt därtill närliggande verksamhet. 2.

2000
Startår

Mat, Möten, Möjligheter Här driver vi medlemmar handel för varandra i en butik med stort sortiment av ekologiska varor. Vi är en viktig lokal mötesplats – många idéer har fötts här och tagit form. Vi håller café och är en kulturhärd med fin glöd. Vi delar filmer och böcker med varandra och är bra på att arrangera seminarier, marknader och stora fester.

Byn mitt i samhället är en vision och snart även en metod för kooperativt självbyggeri där människor kan gå ihop för att lösa sina bostadsbehov tillsammans. Pilotområdet heter Örnnästet och ligger i Häggenås, Östersunds kommun, Jämtlands län.

2012
Startår

Bytesbutiken är inrymd i en stor lada bredvid Hansèns-huset, och är kanske den största gratisbutiken i Sverige. Här kan du lämna kläder, husgeråd, böcker och allt annat du inte behöver men tror att någon annan kan ha användning för. Du kan komma hit och gratis ta med dig det du hittar! Här kan man verkligen göra fynd, och det skapar ett återbrukskretslopp i byn. Öppet lördagar, och även ibland annars.  

2018
Startår

Under 2018 beviljades Skattungbyns Byutvecklingsförening anslag från Orsa kommun Bygdepeng Vindkraft för att kartlägga möjligheter att främja turism, boende och näringsliv i Skattungbyn. Dessa medel har inneburit en möjlighet att under året stödja redan pågående processer i byn, och framåtsyftande tydliggöra hur processerna kan utvecklas vidare.

2012
Startår

Hansénsgården är belägen mitt i byn och är en mötesplats både för bybor och långväga besökande. På gården sker kulturella utbyten genom olika workshops, föreläsningar och studiecirklar. I samarbete med Nbv driver gården cirklar i tex virkning/stickning, matförädling och filosofi. På vår och sommar är det odling i fokus och att utveckla gården och verksamheten på ett hållbart sätt. Välkomna till Hanséns!

2005
Startår

Välkommen till Inspirationsfestivalen 18-21 juli  2019 i magiska Skattungbyn! Som en har längtat hela året för att återigen förenas i harmoni genom musik, dans, föreläsningar och härliga workshops! I år har vi utökat programmet till hela fyra dagar så en verkligen ska få chans att landa på platsen och i gemenskapen i Skattungbyn.

1993
Startår

Kylturföreningen LYRAN firade 25-årsjubileum förra året, och har genom åren arrangerat otaliga fester, konserter, teatrar, författarkvällar och Multi Kulti fester! Föreningen startade i Skattungbyn, och har sin bas här, men ordnar kulturevenemang även i Orsa, och många reser långa vägar för att delta. LYRAN är känd bland arrangörer som 'bästa'- och det får man tro beror på det varma välkomnandet, de goda sopporna och den alltid lika dansglada och entusiastiska publiken!

Mat & människor
Fjärdhundraland
2014
Startår

Mat & människor är Fjärdhundralands matrunda, där du åker de vackra småvägarna från plats till plats, smakar maten – och möter människorna bakom den. Rundan lockar besökare från städerna i omgivningen att komma ut på landet och göra sitt första besök hos områdets mathantverkare.