Aktiva byar

Återvinning

Aktivitet 1 till 2 av 2

2012
Startår

Bytesbutiken är inrymd i en stor lada bredvid Hansèns-huset, och är kanske den största gratisbutiken i Sverige. Här kan du lämna kläder, husgeråd, böcker och allt annat du inte behöver men tror att någon annan kan ha användning för. Du kan komma hit och gratis ta med dig det du hittar! Här kan man verkligen göra fynd, och det skapar ett återbrukskretslopp i byn. Öppet lördagar, och även ibland annars.  

2012
Startår

Hansénsgården är belägen mitt i byn och är en mötesplats både för bybor och långväga besökande. På gården sker kulturella utbyten genom olika workshops, föreläsningar och studiecirklar. I samarbete med Nbv driver gården cirklar i tex virkning/stickning, matförädling och filosofi. På vår och sommar är det odling i fokus och att utveckla gården och verksamheten på ett hållbart sätt. Välkomna till Hanséns!