Aktiva byar

Bygdebolag

Aktivitet 1 till 2 av 2

2011
Startår

1994
Startår

Skattungbyn Byutvecklingsförening arbetar på uppdrag av Bystämman, där alla som är skrivna i Skattungbyn är röstberättigade. Byutvecklingens styrelse hyr ut lägenheter i de gamla skolhusen och gamla Dagis, sammanlagt 8 stycken. Styrelsen förvaltar även Kommunens skolhus, som Friskolan hyr, genom ett särskilt avtal.  Byutvecklingsföreningen är en ideell förening, och är tex arbetsgivare åt skolans köks-och städpersonal. Organisationsnummer:  884401-6652

Idéer 1 till 1 av 1

Under 2019 kommer Sockenstugan som ligger mitt i Berg att säljas. Den tillhör för närvande kyrkan och används av både scouterna och hembygdsföreningen och kyrkan.  Det har länge drömts om hyreslägenheter i byn. Skulle sockenstugan passa till det? Eller kanske andra behov? Det finns många goda exempel på när byinvånare går ihop och investerar tillsammans  så som bygdebolag.