Aktiva byar

Byggande

Aktivitet 1 till 3 av 3

Byn mitt i samhället är en vision och snart även en metod för kooperativt självbyggeri där människor kan gå ihop för att lösa sina bostadsbehov tillsammans. Pilotområdet heter Örnnästet och ligger i Häggenås, Östersunds kommun, Jämtlands län.

2018
Startår

Under 2018 beviljades Skattungbyns Byutvecklingsförening anslag från Orsa kommun Bygdepeng Vindkraft för att kartlägga möjligheter att främja turism, boende och näringsliv i Skattungbyn. Dessa medel har inneburit en möjlighet att under året stödja redan pågående processer i byn, och framåtsyftande tydliggöra hur processerna kan utvecklas vidare.

2018
Startår