Aktiva byar

Kooperativ

Aktivitet 1 till 2 av 2

2012
Startår

Hansénsgården är belägen mitt i byn och är en mötesplats både för bybor och långväga besökande. På gården sker kulturella utbyten genom olika workshops, föreläsningar och studiecirklar. I samarbete med Nbv driver gården cirklar i tex virkning/stickning, matförädling och filosofi. På vår och sommar är det odling i fokus och att utveckla gården och verksamheten på ett hållbart sätt. Välkomna till Hanséns!

Skattunge Handel
Skattungbyn
1994
Startår

Skattunge Handel har vunnit pris som årets kooperativ, och så här Coompanion butiken:: "Skattunge handel är en stabil lanthandel i utveckling.