Aktiva byar

Odling

Odling är en grund för att skapa resilienta byar och stärka gemenskapen. Här kan du hitta exempel på hur olika byar jobbar med odlingsprojekt.

Aktivitet 1 till 2 av 2

Bottna Tillsammansodling
Bottna - Gerlesborg
2013
Startår

Föreningens ändamål 1. Föreningen har till ändamål att arbeta med hållbar omställning av lokalområdet med särskilt fokus kring matförsörjning, ekologisk odling, självförsörjning och social hållbarhet. Föreningen vill vara ett exempel för hur fler människor kan bli delaktiga i matproduktion. Föreningen skall vidare verka för ett utbyte av kunskap och produkter rörande ekologisk och vegetarisk mat samt därtill närliggande verksamhet. 2.

Ekologisk odling och hållbar livsföring är en kurs med fokus på att lära sig praktiska och teoretiska moment kopplade till våra basbehov av mat, kläder, husrum o gemenskap.