Aktiva byar

Samåkning

Bilbehovet är en av de stora problem i glesbygden. Samåkningssytem kan underlätta att samorganisera resor och på det visset minska kostnader och utsläpp. 

Aktivitet 1 till 1 av 1

2018
Startår

Under 2018 beviljades Skattungbyns Byutvecklingsförening anslag från Orsa kommun Bygdepeng Vindkraft för att kartlägga möjligheter att främja turism, boende och näringsliv i Skattungbyn. Dessa medel har inneburit en möjlighet att under året stödja redan pågående processer i byn, och framåtsyftande tydliggöra hur processerna kan utvecklas vidare.

Idéer 1 till 1 av 1

Bilpool
Skärbäck

Ska vi starta en samåkningsgrupp för de som pendlar in till Växjö?