Aktiva byar

Bottna Tillsammansodling

Föreningens ändamål

1. Föreningen har till ändamål att arbeta med hållbar omställning av lokalområdet med särskilt fokus kring matförsörjning, ekologisk odling, självförsörjning och social hållbarhet. Föreningen vill vara ett exempel för hur fler människor kan bli delaktiga i matproduktion. Föreningen skall vidare verka för ett utbyte av kunskap och produkter rörande ekologisk och vegetarisk mat samt därtill närliggande verksamhet.

2. Föreningen vill arbeta pedagogiskt, socialt och praktiskt. Inre omställning och social hållbarhet är lika viktig som yttre praktisk omställning. Den sociala hållbarheten handlar bland annat om att låta alla människor delta på sina egna villkor. Föreningen vill arbeta för att idéer om social hållbarhet, också ska bli praktisk verklighet.

Föreningens inspiration kommer från Transition Towns föresats att ställa om lokalsamhället till ett mer hållbart system oberoende av fossila bränslen (olja, kol, naturgas, oljesand m.fl.) och andra icke hållbara energikällor, samt internationella modeller för CSA; Community Shared Agriculture eller Community Supported Agriculture, vilket betyder att människor i lokalområdet på olika sätt görs delaktiga i sin egen matproduktion


Vill du delta på ett lärande event som rör denna bys aktivitet? Så som studiebesök, workshop, föreläsning, onlinemöte.

Lämna ditt namn, epostadress och ev. kommentar här (Genom att lämna ditt intresse godkänner du våra GDPR policy):