Aktiva byar

Häggenås

Häggenås är tätort i Häggenås socken, (egen kommun 1863-1962), numera norra delen av Östersunds kommun. Bygden har drygt 1100 invånare varav drygt 330 i tätorten. I hela bygden finns mängder av föreningar och ett stort ideellt engagemang som driver allt från kultur, körsång, ridplan, slalombacke och väglysen till föreningshus, camping och skjutbana. Bland de större organisationerna kan nämnas Häggenås Intresseförening som bland annat driver frågor om förskola, skola och inflyttning, samt Häggenås Sportklubb vars 680 medlemmar bidrar till en attraktiv bygd genom satsningar på gym, friluftsgym och ungdomsidrott. Bygden har bostadsbrist och 2019 startar arbetet med ett pilotområde för kooperativa självbyggare i syfte att skapa en metodhandbok för nya bostäder på landsbygden. Häggenås Anslagstavla: https://www.facebook.com/groups/249488595214819/ Häggenås Sportklubb: http://www.haggenas-sk.se/ Byn mitt i samhället (metodutveckling): https://bynmittisamhallet.se/

Aktiviteter

Aktivitet 1 till 1 av 1

Byn mitt i samhället är en vision och snart även en metod för kooperativt självbyggeri där människor kan gå ihop för att lösa sina bostadsbehov tillsammans. Pilotområdet heter Örnnästet och ligger i Häggenås, Östersunds kommun, Jämtlands län.