Aktiva byar

Skattungbyn

Skattungbyn är Orsa Kommuns största by med ca 320 invånare, och räknas som tätort. Byn ligger längs länsväg 296 och är den sista av Orsas byar längs vägen. Från 1940-talet och framåt avfolkades byn i snabb takt om man befarade att byn skulle dö. 1978 startade Resursbevarande försörjning (nu Ekologisk odling och hållbar livsföring) i Mora Folkhögskolas regi. Många ungdomar har genom åren flyttat till byn och stannat kvar, vilket har lett till att befolkningsutvecklingen vänt. Nu är Skattungbyn en levande by med inflyttning, och har underlag för en butik, förskola, skola och ett aktivt kulturliv. Denna utveckling kan inte tas för given, utan kräver ett ständigt arbete för att bibehålla och förbättra förutsättningarna för att flytta till, och stanna kvar i bygden. Här är både byns invånare och Kommunen viktiga aktörer. Kontakt: Eva nordfjell evanordfjell@yahoo.com, 0761-250812 https://sv.wikipedia.org/wiki/Skattungbyn http://www.tellusthinktank.se/featured-article/ar-det-mojligt-att-leva-annorlunda-folket-i-skattungbyn-testar-alternativen/#url_2 https://attlevadetlevandelivet.wordpress.com/

Aktiviteter

Aktivitet 1 till 10 av 15

Bilpoolen
Skattungbyn
2010
Startår

Orsa bilpool nu i Skattungbyn! Behöver du en bil ibland men vill undvika mycket av kostnaderna, arbetet och ansvaret som kommer med att äga en egen bil - varför inte dela det med andra?  Vi befinner oss i början av en oundviklig omställning av hela transportsektorn bort från bensin/diesel mot eldrivet/biobränsle. Att köpa ny elbil är både dyrt för individen och resurskrävande för planeten.

2012
Startår

Bytesbutiken är inrymd i en stor lada bredvid Hansèns-huset, och är kanske den största gratisbutiken i Sverige. Här kan du lämna kläder, husgeråd, böcker och allt annat du inte behöver men tror att någon annan kan ha användning för. Du kan komma hit och gratis ta med dig det du hittar! Här kan man verkligen göra fynd, och det skapar ett återbrukskretslopp i byn. Öppet lördagar, och även ibland annars.  

2018
Startår

Under 2018 beviljades Skattungbyns Byutvecklingsförening anslag från Orsa kommun Bygdepeng Vindkraft för att kartlägga möjligheter att främja turism, boende och näringsliv i Skattungbyn. Dessa medel har inneburit en möjlighet att under året stödja redan pågående processer i byn, och framåtsyftande tydliggöra hur processerna kan utvecklas vidare.

2012
Startår

Hansénsgården är belägen mitt i byn och är en mötesplats både för bybor och långväga besökande. På gården sker kulturella utbyten genom olika workshops, föreläsningar och studiecirklar. I samarbete med Nbv driver gården cirklar i tex virkning/stickning, matförädling och filosofi. På vår och sommar är det odling i fokus och att utveckla gården och verksamheten på ett hållbart sätt. Välkomna till Hanséns!

2005
Startår

Välkommen till Inspirationsfestivalen 18-21 juli  2019 i magiska Skattungbyn! Som en har längtat hela året för att återigen förenas i harmoni genom musik, dans, föreläsningar och härliga workshops! I år har vi utökat programmet till hela fyra dagar så en verkligen ska få chans att landa på platsen och i gemenskapen i Skattungbyn.

1993
Startår

Kylturföreningen LYRAN firade 25-årsjubileum förra året, och har genom åren arrangerat otaliga fester, konserter, teatrar, författarkvällar och Multi Kulti fester! Föreningen startade i Skattungbyn, och har sin bas här, men ordnar kulturevenemang även i Orsa, och många reser långa vägar för att delta. LYRAN är känd bland arrangörer som 'bästa'- och det får man tro beror på det varma välkomnandet, de goda sopporna och den alltid lika dansglada och entusiastiska publiken!

2010
Startår

Sedan många år tillbaka samlas barn från hela landet i den vackra byn Skattungbyn strax utanför Orsa, för att sjunga tillsammans på ett alldeles speciellt sångläger. Det är främst sång och show men också en massa lek och galna upptåg! Varje dag åker vi med lövad traktor och vagn till underbara Skattungesjön för att bada och ha kul. Du är väl omhändertagen av de häftiga och glada ungdomsledarna från Orsa Ungdomskör, som finns där för dig under hela lägret.

1994
Startår

Skattungbyn Byutvecklingsförening arbetar på uppdrag av Bystämman, där alla som är skrivna i Skattungbyn är röstberättigade. Byutvecklingens styrelse hyr ut lägenheter i de gamla skolhusen och gamla Dagis, sammanlagt 8 stycken. Styrelsen förvaltar även Kommunens skolhus, som Friskolan hyr, genom ett särskilt avtal.  Byutvecklingsföreningen är en ideell förening, och är tex arbetsgivare åt skolans köks-och städpersonal. Organisationsnummer:  884401-6652

Bystugan
Skattungbyn
1950
Startår

Skattunge Bystuga erbjuder uthyrning av trevliga lokaler med kök för fester, aktiviteter, evenemang och konserter. Inrymt i Bystugan finns en vävstuga, där intresserade kan samlas och väva på tisdagar. Lokalen rymmer ca 100 personer. Verksamheten drivs ideellt av Bystugeföreningen. Kontakt Magnus Bengtsson 0731-840 224 Vill du hyra bystugan? Kontakta Janne Nilsson 0706-244 636  

Friskolan
Skattungbyn
2009
Startår

Skattunege friskola har undervisning för F-klass till åk 6 i fina, moderna lokaler. Finns även förskola och fritidshem i samma byggnad. Ca 30 skolelever och ett 10-tal barn i förskolan