Skip to content
Aktiva Byar
Leader Linné Småland

Om oss

Vilka är vi?

Vi är en grupp av personer som samlades första gången i Februari 2017 för att utbyta erfarenheter av att aktivt utveckla de platser vi bor på. En träff som var över en helg har fortsatt och blivit ett samarbete och en gemenskap med syfte att vidare utbyta erfarenheter och tillsammans hitta nya sätt att göra allt vi vill göra i byarna vi är där vi är.

Vi som just nu är involverade i Projektet RURAL och står som initiativtagare till AktivaByar.se är Maria, Marcus & Viktor.

Maria Richter Simsek bor i byn Berg 3 mil norr om Växjö i Småland och engagerad i byns Inköpsförening. Byn Berg är känd för sin tio dagar långa festvecka, föräldrakooperativ och sina många aktiva föreningar. Maria har arbetat med flera lokala och regionala byutvecklingsprojekt och stöttat andra byar och föreningar i att utveckla sig själva. Hon är glad att leda projektet tillsammans Viktor och Marcus och få fördjupa, synliggöra och sprida praktisk kunskap om byutveckling.

Marcus Nordgren bor på 24 kvadrat i Bottna i mellersta Bohuslän. Där finns både en ekoby, många självbyggare, en större inköpsförening för ekologisk mat och en tillsammansodling. Marcus har en bakgrund med småskaling ekologisk odling, vegansk ekologisk mat, Permakultur föreningen i Sverige och olika sociala odlingsinitiativ. Entusiasmeras av de möjligheter som landsbygden kan ge samhället, för en annan relation till vår mat, vår natur, vårt sätt att leva och bo.

Viktor Zaunders bor i byn Röstånga mitt i Skåne och jobbar med ett antal projekt för att öka möjligheter för lokalorganisaring, regenerativt jordbruk samt levande och lärande i gemensamma utrymmen. Han är glad för att få ta fram och testa olika typer av media inom projektet för att se hur man kan dokumentera, stödja och facilitera lärande både fysiskt och digitalt, lokalt och distribuerat online.