Skip to content
Aktiva Byar
Leader Linné Småland

AktivaByar och RURAL

Vad jobbar vi med i AktivaByar och RURAL

Under Leader Linné Småland projekt RURAL gör vi just nu en aktiv förstudie där vi prövar olika sätt att organisera ett lärande mellan olika byar runt om i Sverige och att testa vad som behövs för att dokumentera och stödja den processen. Efter träffen som initierade engagemanget 2017 försöker vi nu lära oss mer om hur man kan komma samman kring praktisk byutveckling. Vi kommer att genomföra flera träffar under 2018 där vi hoppas kunna bjuda in människor från hela Sverige att delta i samskapande av mötesplatser och lärande om hur utveckling på landsbygden kan ske.

Vi kommer också att testa olika typer av digitala kommunikationskanaler och möjligheter att ordna information och berättelser om hur din by har lyckats med skapa hyresbostäder, organisera sig, skapa förutsättningar för försörjning i byn. Levande digitala forum och användandet av öppna verktyg som kunskapsbank och videomöten kommer att vara en del av testandet under året.

Under förstudiens gång så hoppas vi också kunna hitta någon modell för hur vi kan organisera arbetet vidare på ett kraftfullt och participatoriskt sätt, med en distribuerad och självorganiserande form för nya möten.

Välkommen att interagera med oss på någon av de platserna vi har för att bli en del av samskapandet av AktivaByar.
Börja med att göra en intresseanmälan här!

Läs mer på EU-kommissionens webplats, för att få veta mer om för jordbruks- och landsbygdsutveckling här.