Skip to content
Aktiva Byar
Leader Linné Småland

Inspiration

Här samlar vi material som vi "skördat" och som kan komma att ingå i en digital plattform för erfarenhetsutbyte mellan byar och grupper.


Poddar som spelats in under projektets gång:

Reflektioner från Bykunskapsträffar: