Skip to content
Aktiva Byar
Leader Linné Småland

Kanaler för engagemang & Dokumenterade samtal

Kanaler

Just nu så använder vi oss primärt av tre digitala kanaler för kommunikation och arbete:

Epost:
Vi använder oss av denna epost: byutveckling@gmail.com för inkommande epost.

Slack:
Är en kommunikationsplattform för pågående diskussioner och arbete. Där kan man diskutera vad som händer eller vad man vill göra på ett flytande och direkt sätt. För att komma med i gruppen så följ länken här: https://join.slack.com/t/aktivabyar/shared_invite

Loomio:
Loomio är en plattform för att föra djupare diskussioner, lägga fram förslag för initiativ, checka av olika alternativ och ta beslut om vägar att gå. Det är en plats där alla som vill kan vara med och utforma det som händer inom Initativet:
https://www.loomio.org/g/t2eB1Ybn/aktivabyar

Facebook:
Man kan också gå med i vår Facebook grupp:
Där man kan få kontakt med människor i de olika byarna och diskutera projektet.


Samtal

Introwebinarie - presentation av AktivaByar. 27 Februari