Aktiva byar

Här kan du hitta stöddokument som andra har skapat så som stadgar, projektansökningar eller rapporter. Syftet är att dessa ska vara inspiration och hjälp om du vill skapa liknande intiativ. Glöm inte att anpassa för din specifika kontext och by's behov

Dokument för: ink��psf��rening