Aktiva byar

Aktiva Byar var ett projekt initierat av Leader Linné Småland.

Hur startade aktiva byar?

Under 2018 arrangerades erfarenhetsutbyten i tre byar Röstånga, Bottna /Gerlesborg och Fjärdhundraland där totalt 80 personer mötes och lärde av varandra inom områdena: engagemang, organisering, hyresbostäder, kultur, bygdebolag, hållbar lokal utveckling och beredskap – med byns lokala utvecklingsperspektiv.

Syftet var att ta del av varandras erfarenheter och samskapa mötesplatser för fördjupat lärande om hur utveckling på landsbygden kan ske. Vi testade också att samla in erfarenheter ifrån olika platser genom digitala kommunikationskanaler så som video, webbinarier och podcast. Där du kan dela berättelser om ex. hur din by har lyckats med skapa hyresbostäder, organisera sig, skapa förutsättningar för försörjning i byn. Förstudien tog också fram plattformen för att skapa förutsättningar för samskapande och kapacitetsbyggande när det gäller lokal utveckling.

Plattformen var en prototyp och början på att bygga upp ett långsiktig nätverk mellan byar och en inspirationsbank där vi tillsammans kan lära mer om hur vi kan förbättra och utveckla landsbygden där vi bor.

Läs mer på EU-kommissionens webplats, för att få veta mer om för jordbruks- och landsbygdsutveckling här

.